مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی
نام خانوادگی:الهامی
پست الکترونیک:aelhami867@yahoo.com
آدرس وب سایت:http://alielhami.persianblog.ir/
نخصص ها:تاریخ و سیره ، الهیات و معارف اسلامی

زندگی نامه

استاد علی الهامی در سال 1340 در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمدن و از آنجایی که علاقه وافری به علوم حوزوی داشتند وارد حوزه گردیدن و ایشان علاوه بر مدارک تحصیلی حوزوی دارای مدرک کارشناسی ارشد الهیات از دانشگاه قم و دانشجوی دکترای تاریخ و تمدن اسلامی می باشند

علایق پژوهشی 

تاریخ علوم پزشکی ،

تاریخ تمدن اسلام وایران،

مناسبات قدرت و تمدن

گرایشات تخصصی 

 تاریخ اسلام و دولت های اسلامی.

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی،

تاریخ معاصرایران وانقلاب اسلام